GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov

Læs her om GUX-S og hvordan den adskiller sig fra den 3-årige GUX.

Hvad er GUX-S?

GUX-S er en forsøgsordning med særligt tilrettelagte gymnasiale uddannelsesforløb for uddannelsessøgende med særlige behov. Det vil sige uddannelsessøgende med handicaps eller diagnoser, der gør, at de ikke vil kunne gennemføre den gymnasiale uddannelse på almindeligvis.

Hvilke særligt tilrettelagte uddannelsestilbud er der tale om?

Uddannelsesforløbene kan for eksempel tilrettelægges som enkeltfag, individuel undervisning, undervisning med særlig støtte, i specialklasser og eventuel over længere tid end normalt. Der vil være de samme krav til de faglige mål, og når man gennemfører enten de enkelte fag eller hele uddannelsen, så vil den være på niveau med alle andre tilsvarende gymnasiale forløb. På den måde er GUX-S ikke anderledes end almindelig GUX, men det tilrettelægges bare af hensyn til den enkeltes særlige behov. Derfor er der også de samme faglige krav til optagelse, som ved almindelig GUX. 

Alle GUX-skoler tilbyder særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, men kan ikke garantere at udbyde et uddannelsesforløb, hvis der er for få ansøgere eller anbefalingerne fra specialenheden peger på, at forløbet skal tilbydes på en anden skole. Læs mere herunder.

Forsøgsordning 

Ordningen blev påbegyndt sidste år, og med ansøgningsfrist d. 1. september 2019 i år, hvis du ønsker at starte en gymnasial uddannelse i skoleåret 2019/20.  Vær opmærksom på, at hvis du skal til optagelsesprøve, så ligger den d. 12. september 2019. Så kan du allerede nu booke den dag i kalenderen.

I 2017 startede en Specialenhed op, der visiterer elever med særlige behov, og som følger op på efteruddannelse af lærere og mentorer, så skolen kan tilrettelægge særlige forløb for de elever, der har dette særlige behov.

I skoleåret 2019-20 vil der starte særlige uddannelsesforløb og undervisning for visiterede elever med særlige behov. De efterfølgende år 2020- 21 og 22 vil der køre forsøgsordninger med de særlige uddannelsesforløb, der løbende evalueres.

Hvem kan vælge GUX-S?

GUX som særligt tilrettelagt forløb er for uddannelsessøgende til gymnasiet, der har en dokumenteret diagnose som for eksempel autismespektrumforstyrrelser eller ADHD, som ikke vil kunne følge GUX-uddannelserne på almindelig vis, men har brug for særlig støtte eller et særligt tilrettelagt gymnasieforløb.

Bemærk dog at der er visse krav for at blive optaget.

Hvad forventes der af dig med særlige behov?

Det forventes af dig, at du har kendskab til din diagnose – eller får kendskab til den, og ved hvordan du skal kompensere i visse situationer for dit handicap.

Du skal være åben omkring dit handicap og være villig til at modtage støtte og hjælp fra skolen og dens undervisere og mentorer, ikke kun når du har behov, men også når skolen skal sikre sig, at du kan klare dig fagligt som socialt på skolen.

Dine kammerater og lærere vil vide, at du har et handicap og vil gerne hjælpe dig. Du skal vide, hvem der er din støtteperson og mentor, og du skal være villig til at gøre en ekstra indsats for at tilegne dig de kompetencer og den faglige viden, der kræves for at kunne tage en gymnasieuddannelse eller dele heraf.

Uddannelsessteder

Alle 4 gymnasieskoler udbyder GUX-S, men du skal have en særlig faglig eller personlig grund til at søge dig optaget udenfor din hjemkommune eller udenfor den gymnasieskole i kommunen tættest på dig.

Kontakt vejlederne

Hvis du har spørgsmål til GUX-S uddannelsesforløbene, studieretningerne på den enkelte gymnasieskole eller har andre spørgsmål, så tag kontakt til vejlederne på Majoriaq eller gymnasieskolen. Find kontaktinformationer på Majoriaqs eller gymnasieskolens hjemmeside. Du kan også kontakte lederen af Specialenheden Else Poulsen, Campus Kujalleq på email: elmo@cak.gl, hvis du vil vide mere om Specialenheden.  

Adgangskrav

Inden du søger til GUX-S, så skal du have stillet en diagnose eller udredt dit handicap, for at dine behov kan afdækkes. Hvis du er voksen, så kan du få hjælp ved din læge. Hvis du er under 18 år, så kan du eller din/e forældre/værge kontakte MISI eller din skole for at blive hjulpet videre.

Karakterkravene for at blive optaget er de samme som på GUX.  Hvis du fagligt lever op til karakterkravene eller består optagelsesprøven, så vil du skulle gennemgå en optagelsesproces sammen med GUX-Specialenheden.

Specialenheden har tilknyttet særligt personale, der ved noget om diagnoser og undervisning. Specialenheden arbejder sammen med dig, GUX-skolen og andre relevante parter for eksempel kommunen for at finde ud af hvilket uddannelsesforløb, der passer bedst til dig og hvilken skole der eventuelt kan tilbyde dig et uddannelsesforløb. Dette afhænger også af, hvilke behov du har og om der for eksempel er brug for støtte fra kommunen. Der vil blive set på dine sociale kompetencer, da du skal kunne klare at være sammen med andre studerende og personale i et vist omfang. Ud fra Specialenhedens anbefalinger, så foretager rektor en helhedsvurdering af, om du kan optages på uddannelsesforløbet. I helhedsvurderingen indgår dine faglige resultater og tidligere erfaring, samt indstillingen fra specialenheden. Herudover så indgår også en vurdering af kapacitet både i forhold til om der er plads på skolen og kollegierne, samt om det er muligt at ansætte nok personale på GUX-skolen og eventuelt fra kommunens side. Du kan altså ikke opnå retskrav på optagelse på GUX-S, da det afhænger af en helhedsvurdering, om skolen kan tilbyde det forløb, der passer til dig.

Du kan læse mere om de almindelige faglige optagelseskrav på GUX her

Hvordan søger du ind?

Ved ansøgning skal du i ansøgningsskemaet vælge uddannelsesnummer 110095 GUX-S ved GUX-Aasiaat, 110096 GUX-S ved GUX-Sisimiut, 110097 GUX-S ved GUX-Nuuk og 110098 GUX-S ved GUX-Qaqortoq . Herudover, så skal du udfylde hvilken studieretning, som du kunne tænke dig.

Alle ansøgninger sker ved at udfylde ”Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte”, som sendes til din lokale Majoriaq. Eller få ansøgningsskemaet til GUX-S her.

Sprog

I gymnasiet varierer det, om der tales grønlandsk eller dansk i undervisningen.

Undervisningssproget afhænger af faget og underviseren. I sprogfagene er sproget på forhånd bestemt, men oftest kan du få lov at supplere med dit modersmål. I fag som knytter sig til den grønlandske kultur tales oftest grønlandsk, og i fag hvor læreren er dansksproget, vil undervisningssproget være dansk. Du kan tale med gymnasiet, hvis du vil vide mere om sprogbrug i undervisningen.

Økonomi

Som studerende på GUX-S kan du søge om at få uddannelsesstøtte til dine studier.

Din uddannelsesstøttesats afhænger af, om du er over eller under 18 år. Find mere information om uddannelsesstøtte her. 

Kollegie

Under studiet kan du søge om kollegieplads, men hvis du har særlige behov i forhold til din bolig og eventuelt brug for støtte i fritiden, så kan gymnasieskolen ikke garantere, at de tilknyttede kollegier passer dig. I så fald skal kommunen inddrages for at finde boligtilbuddet, der passer dig.

Du kan læse mere om kollegier under Studieliv.