GUX-S

Hvad

Uddannelsesforløb med mulighed for særligt tilrettelagt undervisning for elever med handicaps eller diagnoser, der ikke kan tage en GUX-uddannelse på almindelig vis.

Hvor

-GUX Aasiaat

-GUX Sisimiut

-GUX Nuuk

-GUX Qaqortoq

Videreuddannelse

Giver adgang til at søge videregående uddannelse, herunder lange videregående uddannelser.