GUX-P på GUX Aasiaat

Hvad er GUX-P?

GUX-P er en 3 årig fagpakke, hvor der bruges ekstra tid til fagene, lektiehjælp og personlig afklaring til videre studier.

P står for periarfissaq (mulighed), og GUX-P giver flere mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er uddannelsesstøtteberettiget.

Målgruppen

Uddannelsen henvender sig til unge, der vil have svært ved at gennemføre en traditionel GUX uddannelse. Det betyder:

-          at du er i alderen 15-22 år på ansøgningstidspunktet

-          at du ikke lever op til de normale krav for at blive optaget på gymnasiet og har brug for særlig hjælp og ekstra tid til at kunne gennemføre gymnasiet

Uddannelsens indhold

GUX-P tilbyder en særlig faglig og social indsats, og der er følgende forskelle mellem GUX-P og en traditionel GUX:

-          Der bruges mere tid på fagene

-          De fleste lektier laves på skolen – ikke derhjemme.

-          Uddannelsen tilbyder øget studievejledning og personlig udvikling

-          Der gives grundig introduktion til forskellige videregående uddannelser og hjælp til at træffe det rigtige valg.

-          I samarbejde med byens dygtige virksomheder kobles faglig viden til fagene du har i skolen. Det vil give afklaring til det senere arbejdsliv.

-          Undervisningen tilrettelægges særligt efter, at du har faglige udfordringer i flere fag.

I 2020 udbydes GUX-P science på GUX Aasiaat med følgende fagpakke:

Grønlandsk A

Dansk A

Engelsk C

Matematik C

Biologi C

Kemi C

Fysik C

Idræt C

Studiemetodik

Samfundsfag C

Studieprojekt

Valgfag mat/eng B

Valgfag bio/kemi B

Obligatorisk lektielæsning

Klassens time

Personlig udvikling - projekter

 

Adgangskrav

Optagelse på GUX-P er betinget af, at du har fulgt undervisningen på det nærmeste underliggende niveau, det vil typisk sige folkeskolen. Optagelse er videre betinget af, at du har brug for særlig hjælp og ekstra tid for at kunne gennemføre gymnasiet.  

Ansøgning

Ansøgning om optagelse sker ved at udfylde ansøgningsskemaet, som hentes på https://sunngu.gl/~/media/Sunngu/USF%20blanketter/Ansgning%20om%20uddannelse%20Grnland%202020F25048013925023071810.pdf

I skemaets punkt 6 skrives GUX-P. Punkt 7 udfyldes ikke.

Den udfyldte ansøgning afleveres hos din lokale Majoriaq senest den 30. juni. Din lokale Majoriaq kan hjælpe med at udfylde ansøgningen eller du kan kontakte GUX Aasiaat for vejledning.

Videre uddannelse

Uddannelsen giver generel studiekompetence, og du har derfor mulighed for at læse videre på visse korte og mellemlange videregående uddannelser efter gymnasiet alt efter dine karakterer. Kontakt vejlederne hos GUX Aasiaat for at høre mere. Kontaktinfo gux-aasiaat@gux-aasiaat.gl