Gymnasiale suppleringskurser

Kunne du godt tænke dig at videreuddanne dig, men mangler fag på bestemte niveauer eller en bestemt karakter i et fag?

Hvornår kan du tage gymnasiale suppleringskurser

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) er for dig, der har en studentereksamen, og som søger optagelse på videregående uddannelse, men mangler:

 • fag på bestemte niveauer eller
 • en bestemt karakter i et fag

Du kan kun tage fag, hvor du ikke opfylder kravet til din videregående uddannelse. Fx så kan du ikke tage matematik B, hvis du har faget i forvejen eller hvis du har den karakter, din videregående uddannelse kræver. GSK er uddannelsesstøtteberettiget, såfremt der er tale om fuldtidsstudie efter gældende regler.

Uddannelsen forløber fra august til juni.

Ansøgningsfrist: 1. marts

Uddannelsen er uddannelsesstøtteberettiget, såfremt der er tale om fultidsstudie efter gældende regler. Brug følgende fil (excel) for at vurdere om du er støtteberettiget. 

Følg fag på den 3-årige eller 2-årige uddannelse
Du kan søge om at følge undervisningen i et eller flere fag, hvor du følger undervisningen sammen med eleverne på den 3-årige eller 2-årige uddannelse.

Se den enkelte gymnasieskoles hjemmeside for mere information.

Supplering som fjernundervisning med eGSK 

Uddannelsesnr: eGSK - suppleringsfag/kurser: 110099

Med eGSK kan du supplere med online fjernundervisning.

Det er ikke muligt at få kollegiebolig under eGSK.

Følgende fag udbydes:

Biologi B – 1 år (Kræver 1-2 ugers ophold på GUX Sisimiut)

Dansk A (Turbohold)– 1 år

Dansk A – 2 år

Engelsk B (Turbohold) – 1 år

Engelsk C-B – 1 år

Engelsk C – 1 år

Geografi C – 1 år

Grønlandsk A – 2 år

Historie B – 1 år

Kemi C – 1 år  (Kræver 1-2 ugers ophold på GUX Sisimiut)

Kulturfag C – 1 år

Matematik C – 1 år

Matematik B (Turbohold) – 1 år

Matematik C-B – 1 år (Kræver at man har bestået matematik C)

Samfundsfag C – 1 år

Samfundsfag C-B – 1 år (Kræver at man har bestået samfundsfag C) 

Religion C - 1 år

Psykologi C - 1 år

Tysk B begyndersprog - 1 år 

  Uddannelsen forløber fra september til juni.

  Ansøgningsfrist: 1. marts

  Gymnasiale suppleringskurser på Teknikimik Ilinniarfik (KTI)

  Uddannelsesnr: (KTI) 130031

  På KTI i Sisimiut kan du tage 1-årige gymnasiale suppleringskurser i matematik A, fysik B og kemi B.

  Hvis du vil vide mere om kurserne, skal du henvende dig til skolen (se www.kti.gl) eller se Danmarks Tekniske Universitets (DTU) hjemmeside www.adgangskursus.dtu.dk.

  DTU udbyder suppleringskurserne på KTI.

  Gymnasial supplering i Danmark

  Det er muligt at supplere din gymnasiale uddannelse i Danmark. Det tager oftest mindre end et år.

  Du kan se mere om supplering i Danmark på www.ug.dk.

  Du kan også henvende dig til De Grønlandske Huse i Danmark for yderligere oplysninger