Gymnasiale enkeltfagskurser

Kunne du tænke dig videreuddannelse inden for et eller flere fag på gymnasialt niveau?

Gymnasiale enkeltfagskurser (GENK) er for dig, som ikke har en studentereksamen, men ønsker videreuddannelse inden for et eller flere fag på gymnasialt niveau. Du kan stykke en hel studentereksamen sammen af enkeltfag. 

Ansøgningsfrist: 1. marts

Uddannelsen er uddannelsesstøtteberettiget, såfremt der er tale om fuldtidsstudie efter gældende regler. Brug følgende fil (excel) for at vurdere om du er støtteberettiget).

Hvordan følges GUX GENK?

Uddannelsesnr: - 110100

Følg fag på den 3-årige eller 2-årige uddannelse: Du kan søge om at følge undervisningen i et eller flere fag, hvor du følger undervisningen sammen med eleverne på den 3-årige eller 2-årige uddannelse.  Se den enkelte gymnasieskoles hjemmeside for mere information.

eGUX – online fjernundervisning: Med eGENK kan du tage fag som online fjernundervisning.  

Følgende fag udbydes på eGUX:

Biologi B – 1 år (Kræver 1-2 ugers ophold på GUX Sisimiut)

Dansk A (Turbohold)– 1 år

Dansk A – 2 år

Engelsk B (Turbohold) – 1 år

Engelsk C-B – 1 år

Engelsk C – 1 år

Geografi C – 1 år

Grønlandsk A – 2 år

Historie B – 1 år

Kemi C – 1 år  (Kræver 1-2 ugers ophold på GUX Sisimiut)

Kulturfag C – 1 år

Matematik C – 1 år

Matematik B (Turbohold) – 1 år

Matematik C-B – 1 år (Kræver at man har bestået matematik C)

Samfundsfag C – 1 år

Samfundsfag C-B – 1 år (Kræver at man har bestået samfundsfag C) 

Religion C - 1 år

Psykologi C - 1 år

Tysk B begyndersprog - 1 år 

Ansøgningsfrist 1. marts. . En motiveret ansøgning vedlægges, hvor ansøger bl.a. forklarer hvorfor man ønsker at studere på eGUX

Se www.egux.gl for mere information.