Sprog

På GUX varierer det, om der tales dansk eller grønlandsk i undervisningen.

Undervisningssproget afhænger af faget og underviseren. Vi oplever til tider, at nye elever på GUX bliver overraskede over, at der ofte tales dansk i undervisningen. 

Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig på, at du måske skal tale mere dansk end du før har gjort. Det kan måske hjælpe dig at øve dit danske op til start på GUX.

I sprogfagene er sproget på forhånd bestemt, men oftest kan du få lov at supplere med dit modersmål.

I fag, som knytter sig til den grønlandske kultur, tales oftest grønlandsk. I fag, hvor læreren er dansksproget, vil undervisningssproget være dansk.

Du kan tale med gymnasiet, hvis du vil vide mere om sprogbrug i undervisningen.