Lovgivning

Lovgivning

Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Inatsisartutlov nr. 31 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse (Ansættelses- og afskedigelseskompetence)

Inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse (Følgende er ændret: Gymnasial enkeltfagsundervisning, studieforberedende kurser og faglige mindstekrav)

Bekendtgørelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. november 2016 om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 17. september 2015 om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. 


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. januar 2015 om evaluering og dokumentation i den gymnasiale uddannelse.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse og Bilag til Selvstyrets bekendtgørelse om læreplaner i den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 23. juli 2012 om studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse