Kollegie

Når du tager en GUX, er det ofte sådan at du skal bo på et kollegie.

 

Det er en god ide at søge kollegiebolig i god tid. 

Det kan være du bliver nødt til at flytte til en anden by i Grønland for at tage den studieretning, du gerne vil tage. 

 

Find informationer om kollegier under Kollegie

Læs mere om livet på kollegie under Studieliv