International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate (IB) er en engelsk-sproget gymnasial uddannelse.

 

Faktaboks:

 • Varighed: 2 år
 • Adgangskrav: 10./11. klasse i international skole
 • Ansøgningsfrist: 15. marts
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte 
 • Sprog på studiet: Engelsk
 • Mere info: www.ibo.org eller www.ug.dk

IB er et uddannelsestilbud i Danmark for bl.a.:

 • danske statsborgere, der har gået i skole flere år i udlandet (udenfor Danmark og Grønland),
 • unge uden dansk statsborgerskab, der opholder sig i Danmark i længere tid. 

Hvis du overvejer at tage en videregående uddannelse i udlandet, kan en IB være et godt udgangspunkt.

Uddannelsen foregår i Birkerød, Grenå, Hellerup, Kolding, København, Nyborg, Næstved, Struer og Aalborg.

Undervisningen på IB foregår på engelsk. Den består af 6 faggrupper: 

 • modersmålssprog
 • fremmedsprog
 • samfundsorienterende fag
 • naturvidenskab
 • matematik
 • valgfag, herunder kreative fag. 
Du skal vælge ét fag fra hver af grupperne. Alle fag er 2-årige.

Fagene findes på højniveau (higher level) og på mellemniveau (standard level). Som hovedregel svarer højniveau til A-niveau på de danske gymnasiale uddannelser og mellemniveau til B-niveau. Faget "mathematical studies" svarer dog til C-niveau. Mindst 3 og højst 4 af de fag, man vælger, skal være på højt niveau.

Du skal desuden deltage i et kursus i videnskabsteori (Theory of Knowledge), og du skal udarbejde en større skriftlig opgave (Extended Essay). Endelig skal du deltage i forskellige kreative og sociale aktiviteter nogle timer hver uge (Creativity, Action, Service).

Adgangskrav og ansøgning

Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning kan du få på de gymnasier, der udbyder uddannelsen.

For at blive optaget direkte på den 2-årige IB, skal du have afsluttet 10. eller 11. klasse i en international skole. Du kan også blive optaget efter 1.g på en dansk STX eller grønlandsk GUX, hvilket gælder for alle studieretninger.

Den skole du har gået på, kan indstille dig til optagelsesprøve, hvis den skønner det nødvendigt. Du skal have gode kundskaber i engelsk og kunne begå dig på dansk. På Copenhagen International School er det dog tilstrækkeligt med gode engelskkundskaber. Den enkelte IB-skole fastsætter selv sine optagelsesregler i forhold til indkaldelse til samtale, karakterkrav, prøveresultater m.v.

Ansøgningsfristen er 15. marts. Uddannelsen starter hvert år i august.

Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning kan du få fra de gymnasier, der udbyder uddannelserne.

Økonomi

Du får støtte fra Grønlands Selvstyre i form af et månedligt stipendie på 4.750 kr. Se mere her.

Du skal selv betale for kost og logi på skolen. På nogle skoler er IB-uddannelsen en betalingsuddannelse, hvor der skal betales skolepenge. Dette skal du også selv betale.

Fremtidsmuligheder

IB giver adgang til at søge optagelse på alle videregående uddannelser i både Danmark og det øvrige udland. Den giver adgang til de videregående uddannelser på linje med andre gymnasiale uddannelser. 

Som IB-ansøger til en bacheloruddannelse i Danmark, skal du være opmærksom på, at dine karakterer skal omregnes fra IB-point til 7-trinsskalaen. Omregning af eksamensresultaterne i en International Baccalaureate (IB).

Af tekniske årsager skal du søge senest 15. marts, uanset om du søger kvote 1 eller 2.