HF Søfart

I Danmark kan du tage den gymnasiale studieretning HF Søfart.


Faktaboks:

  • Varighed: 3 år
  • Adgangskrav: Afsluttet folkeskole + særlige adgangskrav
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
HF Søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse, samtidig med at du forbereder dig på en karriere til søs.
Med en HF Søfart-uddannelse kan du blive styrmand/skibsfører, maskinmester eller skibsofficer. 

Uddannelsen varer 3 år.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik i laboratorier og værksteder, ligesom den veksler mellem gymnasiale fag og maritime fag.

Undervisningen foregår både på et gymnasium og en maritim uddannelsesinstitution.

På gymnasiet har du dansk, kulturfag, matematik, engelsk, naturfag, fysik, billedkunst, idræt samt valgfag.

På den maritime uddannelsesinstitution bliver du undervist i navigation, vagttjeneste, skibsteknik, engelsk, brandbekæmpelse, maskinlære, håndværk, sejlads/sømandskab og sikkerhed.

De maritime fag vil kvalificere dig til ansættelse som ubefaren skibsassistent.

Uddannelsessteder

Du kan tage HF Søfart på disse skoler:

Økonomi og bolig

Som studerende på en HF Søfart er du berettiget til grønlandsk uddannelsesstøtte. Læs mere uddannelsesstøtte her.

Royal Arctic Line og Grønlands Selvstyre har et tæt samarbejde med MARTEC i Frederikshavn og SIMAC i Svendborg. På MARTEC og SIMAC har du mulighed for at bo på Søfartsskolen under uddannelsens 1. år. Kost og logi er gratis, indtil du er 18 år. Herefter skal du betale for kost og logi og får almindelig grønlandsk uddannelsesstøtte.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført 10. klasse. Derudover skal du bestå en helbredsundersøgelse samt en syns- og høreprøve for søfarende.

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

Fremtidsmuligheder

En HF-Søfart er ikke en selvstændig karriere, men kan være første skridt i en karriere som styrmand/skibsfører, maskinmester eller skibsofficer. For at læse videre til skibsfører skal du opnå mindst 12 måneders sejltid som styrmandsaspirant eller 18 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent.

For at læse videre til maskinmester eller skibsofficer skal du på værkstedsskole og derefter i praktik.
HF-Søfart giver endvidere adgang til alle andre videregående uddannelser på lige fod med andre gymnasiale uddannelser.