Studieretningen sprog og humaniora

For dig, som er interesseret i kommunika­tion, mennesker og samfund. Du kan lide at lære sprog og er nysgerrig efter at vide mere om andre kulturer.

 

Du får mulighed for at træne og udvikle dine sprogfærdig­heder, og du lærer at håndtere den moderne verdens kulturmøder. 

 

Fag der karakteriserer studieretningen:

  • Engelsk B/A og
  • humanistisk fag

Fremtidsmuligheder:

Studieretningen giver adgang til videregående ud­dannelser med fo­kus på sprog, samfundsvidenskab og hu­manistiske fag i Grønland, Danmark og det øvrige udland.