Handel og økonomi

For dig, som er interesseret i økonomi, handel og internationale forhold og som gerne vil læse videre inden for økonomi, jura, sprog, serviceøkonom, eller på en akademi-ud­dannelse. 

Fag der karakteriserer studieordningen:

  • Virksomhedsøkonomi,
  • Afsæt­ning og
  • Internatio­nal økonomi

Fremtidsmuligheder

Studieretningen retter sig mod videregående ud­dannelser med fo­kus på handel og økonomi i Grønland, Danmark og det øvrige udland.