Idrætslinjen

For dig, som er interesseret i sport på elite­niveau, men som samtidig har lyst til at gennemføre en GUX-uddannelse.

Du får et år ekstra til at færdiggøre din uddannelse, hvilket betyder, at du har færre ugentlige timer, så du får tid til at træne og deltage i sportskonkurrencer i og uden for Grøn­land. 

 

Studieretnin­gen indeholder, ligesom de andre studie­retninger på GUX-Nuuk, naturvidenskabeli­ge, samfundsvidenskabelige og humanisti­ske fag, der her tillægges en tydelig idrætsori­enteret profil.

Du kan finde mere information om denne linje på www.gu-nuuk.gl.

 

Fag der karakteriserer studieretningen:

  • Idræt,
  • sprogfagene: grønlandsk, dansk og engelsk,
  • matematik, biologi og historie 

Fremtidsmuligheder

Studieretningen giver i lig­hed med de øvrige studieretninger adgang til en række videregående uddannelser i Grønland, Danmark og det øvrige udland.