Den sundhedsvidenskabelige studieretning

For dig, som er interesseret i krop, sund­hed og miljø. Du kan lide at lave laborato­rieundersøgelser og undersøge, hvordan biologisk liv fungerer og påvirkes af omgi­velserne.
 

Du får mulighed for at arbejde med krop, sund­hed og miljø i praktiske sammenhænge, og du kommer til at arbejde med en praktisk og teoretisk til­gang til forståelse af kroppen.

Fag der karakteriserer studieretningen:

  • biologi,
  • kemi og
  • idræt

Fremtidsmuligheder

Studieretningen retter sig mod videregående uddannelser inden for sygeplejeområdet, sundheds- og miljøsektoren i Grønland, Danmark og det øvrige udland.