Den samfundsvidenskabelige studieretning

For dig, som er interesseret i grønlandske og internationale samfundsforhold i en globaliseret verden, og har planer om at ta­ge en uddannelse inden for politik eller økonomi.

Du får mu­lighed for at arbejde med aktuelle pro­blemstillinger af sociologisk, politisk, øko­nomisk, historisk og miljømæssig karak­ter.

Fag der karakteriserer studieretningen:

  • samfundsfag,
  • hi­storie,
  • religion og
  • filosofi eller psy­kologi

Fremtidsmuligheder

Studieretningen giver adgang til en række videregående uddan­nelser inden for samfundsvidenskab eller humaniora i både Grønland, Danmark og det øvrige udland.