Den naturvidenskabelige studieretning

For dig, som er interesseret i at forstå na­turfænomener. Du kan lide at arbejde med forsøg og iagttagelser i laboratoriet og i naturen.

Du får mulighed for at arbejde med matematik i praktiske naturvidenska­belige sammenhænge, og du arbejder med metoder så ­som feltarbejde, laboratoriearbejde, data­behandling og rapportering. 

Fag der karakteriserer studieretningen:

  • matematik
  • mindst tre af fagene bio­logi, geografi, kemi og fysik

Fremtidsmuligheder

Studieretningen retter sig mod en lang række videregående naturvidenskabelige uddannel­ser i Grønland, Danmark og det øvrige udland.