Den kreative studieretning

For dig, som er interesseret i at udvikle di­ne kreative evner. Du kan lide at arbejde med kommunikation og kreativitet og vil gerne lære at udtrykke dig gennem billeder, mu­sik, tegning, drama eller medieproduktion.  

Du får mulighed for at arbejde teoretisk og praktisk inden for de kreative fag.

Fag der karakteriserer studieretningen:

  • idræt
  • musik
  • bil­ledkunst
  • mediefag
  • drama

Fremtidsmuligheder:

Studieretningen retter sig mod videregående uddannelser inden for kommunikation, for­midling og det musisk-kreative område, ligesom den giver adgang til en række an­dre videregående uddannelser i Grønland, Danmark og det øvrige udland.