Den almene studieretning

For dig, som er interesseret i en almen og bred studieretning, hvor du ikke bindes til en fast profil. Du stifter bekendtskab med en lang række af humanistiske, samfundsvi­denskabelige, sproglige og kreative fag. 


Fag der karakteriserer studieretningen:

Der bruges ekstra tid på udvalgte fag som matematik og engelsk.

Fremtidsmuligheder

Studieretningen sigter primært på de mel­lemlange uddannelser i Grønland, men kan også give adgang til en række videregå­ende uddannelser inden for det humanisti­ske, samfundsvidenskabelige og kreative område i Danmark og det øvrige udland.