Hvordan søger du ind?

Skal du søge ind via retskravet, dispensation eller optagelsesprøve?

 

Søg via www.sullissivik.gl
Søg via Majoriaq

Du ansøger til GUX gennem en online ansøgning på www.sullissivik.gl.

Men hvis du ikke har NemID, kan du udfylde skemaet Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte og sende det til din lokale Majoriaq. Eller få ansøgningsskemaet til GUX-S via Ansøgningsskema - GUX-S

Hvis du har NemID

Hvis du har NemID, kan du logge dig ind og ansøge direkte på www.sullissivik.gl

Hvis du ikke har NemID

Hvis du ikke har NemID, skal du udfylde ansøgningsskemaet Ansøgning om uddannelse og uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland.

Ansøgning med dokumentation skal du aflevere eller sende til din lokale Majoriaq.

For dig, der har afsluttet folkeskolens FA i 2016, 2017 eller 2018

Hvis du opfylder karakterkravene, kan du søge ind via retskravet.

Hvis du mindst har opnå­et karakteren E i alle dine standpunktskarak­terer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver, så har du et retskrav på at blive optaget. Det vil sige, at du er garanteret optag.

Hvis 1-2 af dine karakterer ikke opfylder retskravet, kan du søge ind via dispensation til retskravet.

Du kan søge om at få dispensation til at blive optaget, hvis:

  • Du har en eller to FA prøvekarakterer som IKKE er bestået.
  • Men du har gode FA prøvekarakterer i fag som grøn­landsk, dansk, engelsk og matematik.
  • I denne situation KAN rektor give dispensation for, at du ikke opfylder retskra­vet og optage dig. Du kan vedlægge en personlig motivation ved din ansøgning.
Hvis dine karakterer ikke opfylder retskravet og du har afsluttet folkeskolen i 2016 eller 2017, kan du søge ind via optagelsesprøven. 

Optagel­sesprøven afholdes i april måned og er en multiple choice test i fagene grøn­landsk, dansk, engelsk, matematik, na­turfag og samfundsfag.

Prøven tager 1 time. Du kan tidligst gå til optagelsesprøve foråret efter du har afsluttet folkeskolen. Optagelsesprøverne foregår hos Majoriaq, på bygdeskolerne.

For ansøgere fra Danmark foregår de hos De Grønlandske Huse. Du er ikke sikret optag, hvis du består prøven, da det afhænger af skolernes kapacitet.

For dig, der har afsluttet folkeskolens FA i 2015 eller tidligere

Du skal søge ind via optagelsesprøven.

For dig der har en AEU

Du skal søge ind via optagelsesprøven. 

For dig der skal forbedre dine karakterer 

Majoriaq tilbyder kurser, der kan forbedre dine karakterer. Kontakt Majoriaq og få en aftale med en vejleder.