2-årig studieforberedende uddannelse for voksne

Læs her om den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne og hvordan den adskiller sig fra den 3-årige GUX.

Hvad er den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne?

Den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne er en boglig ungdomsuddannelse,  som tager to år at gennemføre. Uddannelse afløser den tidligere 1-årige studieforberedende uddannelse for voksne og adskiller sig blandt andet ved dobbelt så meget undervisning og ved fag på højere niveauer.

Uddannelsen giver mulighed for at søge en række videregående grønlandske uddannelser, fx sygeplejestudiet og læreruddannelsen. Uddannelsessøgende skal fortsat være opmærksom på, at en del af de videregående uddannelser har krav til karaktergennemsnit eller særlige fag ved optagelse. Uddannelsen giver også mulighed for at søge videregående uddannelse i Danmark.

Hvorfor vælge den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne?

Den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne er en hurtigere vej til en studentereksamen sammenlignet med den 3-årige GUX. Og derudover har man muligheden for at studere sammen med andre voksne. Bemærk dog at der er visse krav for at blive optaget.

Uddannelsessteder

Den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne kan som det eneste sted i landet tages på GUX Assiaat: www.gux-aasiaat.gl 

Kontakt vejlederne

Hvis du har spørgsmål til studieretningerne på den enkelte gymnasieskole eller har andre spørgsmål om gymnasiet, så tag kontakt til vejlederne på skolen. Find kontaktinformationer på skolens hjemmeside. 

Adgangskrav

Kravene for at blive optaget er som følger. Bemærk at optag sker under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet.

-   Karakterkrav: du skal mindst have fået E i alle dine standpunktskarak­terer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver i folkeskolen. Optagelse på baggrund af opfyldelse af karakterkravet er under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet. Der kan søges om dispensation for karakterkravet, og ansøger kan blive bedt om at tage en optagelsesprøve.

  • Der er krav om motiveret ansøgning med angivelse af ønske om videre uddannelse.
  • Der er krav om minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuldtid.
  • Ansøger skal være minimum 23 år ved studiestart.

Hvordan søger du ind?

Ved ansøgning skal du i ansøgningsskemaet vælge uddannelsesnummer 185022. 

Alle ansøgninger sker ved at udfylde ”Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte”, som sendes til din lokale Majoriaq.

Sprog

I gymnasiet varierer det, om der tales dansk eller grønlandsk i undervisningen.

Undervisningssproget afhænger af faget og underviseren. I sprogfagene er sproget på forhånd bestemt, men oftest kan du få lov at supplere med dit modersmål. I fag som knytter sig til den grønlandske kultur tales oftest grønlandsk, og i fag hvor læreren er dansksproget vil undervisningssproget være dansk. Du kan tale med gymnasiet, hvis du vil videre mere om sprogbrug i undervisningen.

Økonomi

Som studerende på den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne kan du søge om at få uddannelsesstøtte til dine studier.

Din uddannelsesstøttesats afhænger af, om du er over eller under 18 år. Find mere information om uddannelsesstøtte her.

Kollegie

Under studiet kan du søge om kollegieplads.

Du kan læse mere om kollegier under Studieliv.