2-årig studieforberedende uddannelse

Læs her om den 2-årige studieforberedende uddannelse og hvordan den adskiller sig fra den 3-årige GUX.

Hvad er den 2-årige?
Den 2-årige studieforberedende uddannelse er en boglig uddannelse, som tager to år at gennemføre.

Uddannelsen giver generel studiekompetence og er primært målrettet korte og mellemlange videregående uddannelser, fx sygeplejestudiet og læreruddannelsen. Uddannelsen kan også give adgang til lange videregående uddannelser, hvis de specifikke fagkrav er opfyldte.

Uddannelsessøgende skal fortsat være opmærksom på, at en del af de videregående uddannelser har krav til karaktergennemsnit eller særlige fag ved optagelse.

Studieretninger
De 2-årige uddannelser består af basisfag og studieretningsfag.

Basisfag

Studieretning

Målrettet følgende uddannelser

Kan give adgang til følgende uddannelser

Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Samfundsfag C
Kulturfag C
Geografi C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Studieprojekt

Science
Biologi B
Kemi C
Valgfag Mat B/Eng B/Psyk C

Læreruddannelsen Sygepleje- og sundhedsuddannelserne Biotekniker Jordemoder

Kultur- og samfundshistorie Oversættelse og tolkning Akademiuddannelserne ved NI-Nuuk Socialrådgiver Sprog, litteratur og medier Journalist Socialpædagog

Kultur
Samfundsfag B
Religion C
Engelsk B
Valgfag Mat B/Psyk C

Læreruddannelsen Journalist Socialrådgiver Socialpædagog

Kultur- og samfundshistorie Erhvervsøkonomi Samfundsvidenskab Jura Oversættelse og tolkning Akademiuddannelserne ved NI-Nuuk Sprog, litteratur og medier, Teologi

Den 2-årige uddannelse for voksne (GUX Aasiaat)

Den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne giver muligheden for at studere sammen med andre voksne.

Skolen udbyder studieretningen Science.

Uddannelsen kan tages på GUX Aasiaat : www.gux-aasiaat.gl Hvis du har spørgsmål, så tag kontakt til vejlederne på skolen. Find kontaktinformationer på skolens hjemmeside.

Ved ansøgning skal du i ansøgningsskemaet angive uddannelsesnummer 185022 (2-årig Science Aasiaat).

Under studiet kan du søge om kollegieplads.

Du kan læse mere om kollegier under Studieliv.

e2-årig – fjernundervisning (eGUX)
e2-årig er for dem, der ønsker en fleksibel gymnasial uddannelse gennem online fjernundervisning.

Målgruppen er unge og voksne som ønsker en kompetencegivende uddannelse, og som er modne og selvorganiserede.

På e2-årig udbydes studieretningerne Kultur og Science.

Ansøgere til uddannelsen tilbydes ikke, og har ikke krav på, kollegiebolig i forbindelse med optag på uddannelsen.

Ved ansøgning til e2-årige Science GUX Sisimiut skal du i ansøgningsskemaet angive uddannelsesnummer 110101.

Ved ansøgning til e2-årige Kultur GUX Sisimiut skal du i ansøgningsskemaet angive uddannelsesnummer 110102.

Læs mere og find kontaktoplysninger på www.eGUX.gl

Adgangskrav

Generelle adgangskrav for GUX 2-årige uddannelser

Adgangskravene følger GUX loven samt bekendtgørelse om optag, det vil sige, at du skal mindst have fået E i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver i folkeskolen. Der kan søges om dispensation for karakterkravet eller søges optag via optagelsesprøve, hvis du ikke har alle karaktererne på plads.

Der er følgende afvigelser fra lovgivningen på den 3. årige GUX:

  • Optagelse på baggrund af karakterkravet sker under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet. Det betyder, at ansøgere ikke har retskrav på optag.
  • Der er krav om motiveret ansøgning med angivelse af ønske om videre uddannelse.
  • Enhver ansøger, som ikke optages via karakterkravet, herunder dispensation, sendes til optagelsesprøve.
  • Optag via karakterkravet, herunder dispensation, jævnfør lovens § 8, finder anvendelse ud over to år efter afsluttet folkeskoleeksamen uden optagelsesprøve.

Ansøgere vil kunne supplere gennem Majoriaq ved manglende kompetencer. 

Specifikke adgangskrav på den 2-årige GUX for voksne

  • Der er krav om minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuldtid.
  • Ansøger skal være minimum 23 år ved studiestart.

Specifikke adgangskrav på den e2-årige GUX

  • Du skal sende en motiveret ansøgning med når du søger. Den skal inkludere en begrundelse for valg af gymnasial uddannelse som fjernundervisning – ud over angivelse af ønske om videre uddannelse. 
  • Ansøgere skal have adgang til computer, internet og webcam, da uddannelsen foregår over og via internettet.

Sprog

I gymnasiet varierer det, om der tales grønlandsk eller dansk i undervisningen.

Undervisningssproget afhænger af faget og underviseren. I sprogfagene er sproget på forhånd bestemt, men oftest kan du få lov at supplere med dit modersmål. I fag som knytter sig til den grønlandske kultur tales oftest grønlandsk, og i fag hvor læreren er dansksproget vil undervisningssproget være dansk. Du kan tale med gymnasiet, hvis du vil videre mere om sprogbrug i undervisningen.

Økonomi

Som studerende på den 2-årige studieforberedende uddannelse kan du søge om at få uddannelsesstøtte til dine studier.

Din uddannelsesstøttesats afhænger af, om du er over eller under 18 år. Find mere information om uddannelsesstøtte her.