2-årige GUX

Hvad

2-årige forløb med fokus på uddannelsens kernefag og fag der typisk kræves i videre uddannelse. Der udbydes to studieretninger.

Læs mere

Vil du vide mere om 2-Årig GUX? Læs mere her: https://sunngu.gl/da/Gymnasial-uddannelse/2-aarige-GUX/2aarig-GUX

Hvor

-GUX Aasiaat for voksne som er fyldt 23 år

-eGUX: E-learning uddannelse med online fjernundervisning.

Videreuddannelse

Giver adgang til at søge videregående uddannelse, typisk de korte og mellemlange.