2-årige GUX

Hvad

2-årige forløb med fokus på uddannelsens kernefag og fag der typisk kræves i videre uddannelse. Der udbydes to studieretninger.

Hvor

-GUX Aasiaat for voksne som er fyldt 23 år

-eGUX: E-learning uddannelse med online fjernundervisning.

Videreuddannelse

Giver adgang til at søge videregående uddannelse, typisk de korte og mellemlange.