Onsdag d. 27. april 2016

Dagens program: Overgangsvejledning

Ordstyrer: Ane Karina Poulsen.

08:30-09:00: Opfølgning af gårsdagens program og præsentation af dagen v/Ane-Karina Poulsen.

09:00-09:30: Hvordan tænker de unge? - oplæg v/ Jette N. Nielsen. Hent

09:30-09:45: Diskussion om oplægget.

09:45-10:00: Kaffe, the, brød.

10:00-10:30: Fra teori til praksis ifølge Gottfredsons teori, oplæg v/Kistâra M.Vahl. Hent

10:30-10:45: Spørgsmål og evt. fælles diskussion om at bruge teori i praksis.

10:45-11:15: Overgangen fra Grønland til Danmark, oplæg v/ Marianne B. Jensen & Anne Bang.

11:15-11:45: Overgangsvejledning og nationale udfordringer, oplæg v/ Buuti Høyer. Hent

11:45-12.00: Diskussion om oplægget om udfordringerne.

12:00-13:00: Frokost.

13:00-14:45: Workshops (4)

14:45-15:00: Kaffe, the, kage.

15:00-16:00: Workshops (omrokering).

16:00-16:15: Afrunding af dagen.