Vejlederportalen

Vejlederportalen er en kommunikationsplatform for vejledere og andre med tilknytning til uddannelses- og erhvervsvejledningen i Grønland.

Vejlederportalen er oprettet under Eforum med log in for vejledere, studerende på VGU og personale i Center for National Vejledning.

Portalen er et redskab til oplysning, kommunikation og netværk til støtte for og udvikling af den enkelte vejleder og vejledningen i Grønland. Du kan logge ind på portalen her.

Er du ikke oprettet som bruger, kan du skrive en mail til udd@aqqut.gl og blive oprettet.

I mailen skal du oplyse navn, mobilnummer, hvilken institution du kommer fra og hvad din arbejdsfunktion er.