Vejledergrunduddannelse

Vejledergrunduddannelsen (VGU) er til dig, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

 

Efteruddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Målgruppe

Vejledergrunduddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning af børn, unge og voksne. Studerende optages på baggrund af en individuel vurdering. Der lægges vægt på, at ansøgeren har gennemført en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse og kan dokumentere relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen er desuden baseret på, at den studerende har adgang til computer med internetopkobling. Gennemførelse af Vejledergrunduddannelsen giver adgang til optagelse på VGU’s overbygningsmoduler eller anden efteruddannelse.

Forløb

Uddannelsen er en vekseluddannelse, der varer 1 år og har 4 undervisningsmoduler af ca. en uges varighed. Derudover skal den studerende tage et afsluttende eksamensmodul på 2 dage. Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage supplerende overbygningsmoduler.

Sprog

Undervisningen på vejledergrunduddannelsen varetages pt. af danske og grønlandske undervisere. Undervisningsmateriale findes i begrænset omfang på grønlandsk, bøgerne findes kun på dansk.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til VGU 2017-2018 ved at udfylde tilmeldingsblanketten.

Studieordning, litteraturliste mm.

Om VGU
Studieordning
Plan for VGU 2016-2017 
Litteraturliste
Eksamenshåndbog