Målsætninger for året

I 2016 prioriterer vi at:

  • afholde Vejlederkonference i Ilulissat i uge 17
  • afslutte det nuværende hold vejlederstuderende i juni.
  • opstarte et nyt hold i september.
  • færdiggøre opdateringen af vores database over studerende og kursister.
  • gøre vejlederportalen til et aktivt redskab for kontakt, inspiration, orientering og netværksdannelse.
  • styrke og støtte de koordinerende netværkskontakter på kysten
  • deltage i orienterende netværksmøder hvor det ønskes på kysten.
  • udgive kursusplan for 2017 på vejlederportalen ultimo 2016.
  • afholde særligt tilrettelagte korte kurser hvor det ønskes.
  • kompetenceudvikle underviserteamet i NTI og videreudvikle kontakter/netværk med vejledningsaktører i Norden – særligt NVL-netværket.