Etiske retningslinjer

Vi anvender danske retningslinjer i vejledergrunduddannelsen (VGU), da der ikke er etableret fælles etiske retningslinier i Grønland.

 

Indtil der foreligger etiske retningslinjer for vejledningen i Grønland, benyttes de danske retningslinjer på området.

Det er vores håb, at hver enkelt vejleder og institution, der udøver vejledning forholder sig til de etiske retningslinjer og benytter dem i forholdet til den vejledningssøgende og som en grundpille i vejledningsarbejdet.

De etiske retningslinjer bygger på 5 forhold i relationen til den vejledningssøgende:

  • Respekt for den vejledningssøgende
  • Vejledningens uafhængighed
  • Åbenhed om vejledningens rammer
  • Fortrolighed i samtalen
  • Saglighed i informationen

Den fulde tekst kan hentes her.