Medarbejdere

Ud over Studenterrådgivningen består Center for National Vejledning af seks medarbejdere.


Else Poulsen, Centerleder

Else er uddannet psykolog fra Århus Universitet og er rektor på Sydgrønlands Gymnasium i Qaqortoq. Gennem sit virke som psykolog og rektor, har Else Poulsen opnået et stort kendskab til uddannelsessystemet, og hun har arbejdet med både uddannelses- og erhvervsvejledning samt psykologisk og social rådgivning.

E-mail: elpo@aqqut.gl

Chefpsykolog – vakant


Beth Krogh
, Uddannelsesleder

Beth er uddannelsesleder og underviser på vejlederuddannelsen. Hun repræsenterer Grønland i NVL (vejledernetværket) og er redaktør på hjemmesiden "vejlederportalen". Hun er vejlederuddannet fra CVU-Sønderjylland og har taget PG samt diplommodul i "Valg og valgprocesser". Beth har været ansat på Niuernermik Ilinniarfik som vejleder og faglærer. Hun blev i 2014 ansat som Centerleder ved CVG, som pr. 1. januar 2014 blev en del af Center for National Vejledning.

E-mail: bekr@aqqut.gl


Najaaraq Eliassen
, Kontorleder

Najaaraq er uddannet under HK, har taget en grundlæggende lederuddannelse og uddannelsen Juridisk Sagsbehandler. Najaaraq har været ansat som overassistent i lønkontoret og senere som personalesagsbehandler i Kommune Kujalleq, og hun har ligeledes været ansat som afdelingsleder i Ankenævn (Social/boligklagenævn) i Nuuk. Najaaraq er pr. 1. juni 2014 ansat som kontorleder i Center for National Vejledning

E-mail: nael@aqqut.gl 


Kistâra Motzfeldt Vahl
, Vejleder og NVL-Koordinator

Er vejleder for vejledere, og vejleder omkring uddannelser i Grønland og Danmark. Hun arbejder med udvikling af materialer, bidrager med input til vejledergrunduddannelsen og arbejder med tværfagligt netværkssamarbejde. Hun er kontaktperson for Nordisk Voksen Læring (NVL) i Grønland og arbejder med koordinering samt information om NVL i Grønland. Hun er uddannet Cand. Mag. i Grønlandsk fra Ilisimatusarfik, har en vejledergrunduddannelse, og er nu i gang med Masteruddannelse i Vejledning på Århus Universitet. Hendes erhvervserfaring indbefatter bl.a.: højskolelærer, adjunkt, fagkonsulent, HR-konsulent og iværksætter. Ansat i Center for National Vejledning pr. 1.januar 2014.

E-mail: kiva@aqqut.gl


Ane Karina Poulsen
, Vejleder og underviser

Ane Karina er vejlederuddannet på vejledergrunduddannelsen (VGU) i 2009 og har taget de to overbygningsmoduler Overgangsvejledning i 2011 samt Karrierevejledning i 2012. Hun har tidligere arbejdet som vejleder i Piareersarfik Narsaq i 7 år. Ane Karina Poulsen blev ansat den 1. april 2014 under Center for National Vejledning, hvor hun blandt andet koordinerer og underviser på vejlederledergrunduddannelsen. Ligeledes er netværksarbejde og udviklingsarbejde også en stor del af hendes daglige arbejde.

E-mail: akpo@aqqut.gl