Grønlands Vejledningsråd

Læs om hvilke opgaver Grønlands Vejledningsråd varetager og om rådets rolle.

 

Rådet kan på eget initiativ behandle og afgive indstilling i sager som rådet finder relevante. 

Rådet kan i sine indstillinger pege på behov for iværksættelse af analyser og udarbejdelse af dokumentation vedrørende aktuelle lokale og regionale problemstillinger.

Ligeledes kan Rådet komme med forslag til hvordan bestemte problemstillinger kan håndteres.

Rådet skal komme med anbefalinger om vejledningens kvalitet og relevans.

Formålet med Grønlands Vejledningsråd er at:

  • Bidrage til at sikre samordning på vejledningsområdet, herunder i forhold til de forskellige vejledningsindsatser.

  • Bidrage til at dække både kortsigtede og langsigtede vejledningsbehov i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

  • Følge vejledningsindsatsens udvikling og fremkomme med udtalelser herom, herunder i forhold til organisering og i forbindelse med iværksættelse af relevante initiativer.

  • Sikre dialog med relevante aktører indenfor vejledningsområdet i forhold til strukturering og afstemning af vejledningsindsatsen.

Du kan finde dagsordener og referater for møderne samt Vejledningsrådets årsberetninger her.