Om Center for National Vejledning

Læs om Center for National Vejlednings organisationsstruktur og hvilke kerneopgaver afdelingerne varetager.

 

Center for National Vejledning har til formål at skabe rammer for udvikling og evaluering af vejledningsindsatser i Grønland, samt at oprette en social og psykologisk rådgivning for elever og studerende i Grønland.

Center for National Vejledning består af følgende afdelinger:

  • Uddannelsesafdelingen
  • Vejledningsafdelingen
  • Studenterrådgivningen

Uddannelsesafdelingen kerneopgaver er:

  • At udbyde vejledergrunduddannelsen (VGU) for ansatte vejledere
  • At udbyde kompetenceudvikling gennem efteruddannelse

Vejledningsafdelingens kerneopgaver er:

  • At analysere og udvikle vejledningsområdet i Grønland
  • At støtte og etablere netværk for alle vejledere i de lokale vejledningscentre, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger

Studenterrådgivningens kerneopgave er:

  • At yde social og psykologisk rådgivning for elever og studerende på grønlandske uddannelsesinstitutioner - læs mere her.