Socialassistent

Har du lyst til at arbejde med mennesker, små børn, skole børn, anbragte børn, unge med adfærdsproblemer, borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse?

Uddannelsesnr: 272113

Faktaboks

  • Varighed: 9 måneder
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Socialpædagogiske Seminar, Ilulissat
  • Mere info: www.pi.sps.gl

Med en socialassistent- uddannelse opnår du, gennem undervisning og praktisk uddannelse, viden og færdigheder inden for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Du bliver klædt på til at arbejde med mange forskellige borgere, lige fra skolebørn, til unge med adfærdsproblemer eller borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte studerendes læring og dannelse med udgangspunkt i styrker og potentialer.

Fællesskab, åbenhed og mangfoldighed præger både studiemiljøet og undervisningen.

Uddannelsen som socialassistent er adgangsgivende til uddannelsen som socialpædagog.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en socialhjælperuddannelse.

Der optages efter bedste karakter på eksamensbeviset.

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse som social assistent kan du få ansættelse inden for det socialpædagogiske område.

Du kan også videreuddanne dig til socialpædagog.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under hele uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Socialpædagogiske Seminar
Tlf.: +299 38 35 50
E-mail: allaffik@pi.sps.gl