Dagtilbudsmedhjælper

Interesserer du dig for pædagogik, og kunne du godt tænke dig at være med til at skabe gode rammer for børn i Grønland?

Uddannelsesnr: 270020

Faktaboks

 • Varighed: 9 måneder
 • Ansøgningsfrist: ingen frist
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte
 • Uddannelsessted: Socialpædagogiske Seminar, Ilulissat
 • Mere info: www.pi.sps.gl

Dagtilbudsmedarbejder-uddannelsen henvender sig til ufaglært personale inden for dagtilbudsområdet, herunder i vuggestuer, børnehaver og dagplejer.

Du vil som Dagtilbudsmedarbejder opleve inspirerende og personligt lærerigt arbejde.

Arbejdet med børn kræver ansvarsfuldhed og evne til at samarbejde med forældre, kollegaer, arbejdsgivere og offentlige myndigheder.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • have bestået folkeskolens skriftlige afgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk og minimum karakteren 02 i dansk.
 • have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Majoriaq eller NUIKI.
  eller
 • kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem relevant erhvervserfaring

PI/SPS kan i specielle tilfælde dispensere for dette.

Derudover skal du:

 • være fyldt 18 år
 • have en ren straffeattest og børneattest ved påbegyndelse af uddannelsen

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse som Dagtilbudsmedarbejder kan du få job indenfor dagtilbudsområdet, vuggestuer, eller børnehaver eller søge videre til Socialhjælper uddannelse.

Ansøgningsfristen

Uddannelsen har således ikke faste optagelsesfrister eller startdato, men tilbydes løbende ud fra behov og deltagerforudsætninger, herunder minimum 10 deltagere for opstart af hold i regionen.

Økonomi

Du kan søge om at få uddannelsesstøtte under hele uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Socialpædagogiske Seminar
Tlf.: +299 38 35 50
E-mail: allaffik@pi.sps.gl