Grønlandsdragten

Kan du godt lide håndarbejde, og vil du gerne lære at lave nationaldragt?

Uddannelsesnr: 292021

Faktaboks

  • Varighed: 2 år
  • Ansøgningsfrist: Hvert andet år.
    1. august 2019. Sidste tilmeldingsdato 15. oktober 2019. Uddannelsesstart Uge 2. 8 Januar 2020
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik i Sisimiut
  • Mere info: www.kalilin.gl

Den Grønlandske Nationaldragts Uddannelses formål og baggrund  

Den Grønlandske Nationaldragt Uddannelses formål er, at den studerende udvikler og tilegner sig viden og færdigheder med det formål, at kunne klare alle opgaver indenfor fremstilling af den grønlandske nationaldragt på en kyndig og selvstændig måde. 

Det er ligeledes målet, at den studerende og lærlingen får erfaring i og kan arbejde intensivt med innovation og tilpasning, og derigennem udvikler deres kreativitet og foretagsomhed.    

Den Grønlandske Nationaldragt Uddannelses formål er, at den studerende udvikler og tilegner sig viden og færdigheder med det formål, at kunne klare alle opgaver indenfor fremstilling af den grønlandske nationaldragt på en kyndig og selvstændig måde. 

Det er ligeledes målet, at den studerende og lærlingen får erfaring i og kan arbejde intensivt med innovation og tilpasning, og derigennem udvikler deres kreativitet og foretagsomhed.

Til oplysning:

Vi får helt nye uforarbejdede skind fra fangere

Undervisning / træning i: Skindforarbejdning

Undervisning / træning i skindforarbejdning handler om, og har til formål, at lære de studerende at arbejde med skind i forbindelse med fremstilling af den grønlandske nationaldragt. Indenfor skindforarbejdning er en del af den særlige viden og færdigheder, der relaterer sig til fremstilling af den grønlandske nationaldragt, at man må forarbejde skindet på gammeldags maner. 

Målet er, at den studerende og lærlingen individuelt og i samarbejde med andre tilegner sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer omkring skindforarbejdning ved fremstilling af nationaldragt, som der kan bygges videre på.   

Det er ligeledes målet, at den studerende / lærlingen får erfaring i og kan arbejde intensivt med innovation indenfor skind, og derigennem får udviklet sin kreativitet og foretagsomhed.

Bedømmelse af resultater indenfor uddannelsen og træningen

Der benyttes ikke eksamensopgaver i uddannelsen. Men der vil forekomme skriftlige vurderinger i løbet af uddannelsen og træningen.

Ved bedømmelsen benyttes:

 • GGS-skala (den grønlandske karakterskala)

For at få bevis for gennemført uddannelse må den studerende have været igennem samtlige forløb i uddannelsen. (Den studerende skal have fuldført samtlige opgaver) Om nødvendigt kan uddannelseslederen og forstanderen vurdere om der er grundlag for at fortsætte uddannelsen.

 

Bevis

Bedømmelser fra uddannelsen, træninger og særlige emner vil alle fremgå af beviset. 

Praktik i anden by 

Den studerende beholder sin studiestøtte og skal bo på kollegie under KAF.   

    

Adgangskrav og ansøgning

Adgangskravene til denne uddannelse er at du:

  • har bestået folkeskolens adgangseksamen
  • er fyldt 18 år

Læs mere på Kalaallisuuliornermik Ilinniarfiks hjemmeside.

 

 

 

  

Fremtidsmuligheder

Der er nu mulighed for videreuddannelse til færdiguddannede som tager et halvt år. Der er studiestart i uge 2 i 2020 og slutter uge 25. Se mere på linket her

Som uddannet fra Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik kan du blandt andet arbejde som underviser, skindbehandler, på museer, skindsystuer og institutioner.

Økonomi

Du kan søge om uddannelsesstøtte til hele uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik

Leder, Kirstine Berthelsen:

Tlf: +299 866909

E-mail: kalilin@kalilin.gl