Serviceassistent

Uddannelsen er en ny 2-årig erhvervsuddannelse, rettet mod ufaglærte og faglærte i byer og bygder.

Uddannelsesnr: 201009

Faktaboks

  • Varighed: 2 år
  • Ansøgningsfrist: 1. marts
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte
  • Uddannelsessted: Campus Kujalleq, Qaqortoq
  • Mere info: www.cak.gl

Serviceassistent-uddannelsen har til formål at fremme dine faglige og personlige kvalifikationer, så de lever op til virksomhedernes krav.

Du kommer til at udvikle viden, færdigheder og kompetencer til selvstændigt at planlægge og varetage almindelige arbejdsfunktioner. Du vil således både udvikle dig personligt og tage de første skridt på vejen mod en god karriere.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik og opkvalificerer på såvel det faglige som det personlige plan.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Folkeskolens afgangsprøve (FA) eller gennemført anerkendt erhvervsuddannelsesintroduktions-forløb i fagene dansk eller grønlandsk med karakteren 6 (efter den gamle karakterskala) eller 2/E (efter GGS-skalaen).
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring eller eventuelt en anden uddannelse.

Ansøgere der er bosiddende i bygder vil blive prioriteret.

Ansøgere der ikke opfylder adgangsbetingelserne skal igennem en optagelsesprøve for at blive optaget.

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Efter gennemført uddannelse til serviceassistent, kan man starte midt i TNI uddannelsen.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

Campus Kujalleq:
Tlf.: +299 64 23 99
E-mail: cak@cak.gl