Tømrer

Har du et ønske om at lave tømrer- eller snedkerarbejde på byggeri i Grønland?

Uddannelsesnr: 212021

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk og Sisimiut
  • Mere info: www.kti.gl 

På tømrer-uddannelsen bliver du udlært i at varetage tømrer- og snedkerarbejde ved byggeri af store og små huse, både indvendigt og udvendigt.

Konkrete eksempler på arbejdsopgaver er f.eks. gulv-, væg- og tagkonstruktioner, samt trapper, bygning af fundamenter til huse, reparationsarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af og ombygning af huse, opstilling af skabe, køkkener m.v.

Før i tiden var tømrer- og snedkerfaget to forskellige fagområder. Men som følge af den tekniske udvikling indenfor byggebranchen er de to fag blevet slået sammen for at opnå en tilstrækkelig bredde i uddannelsen.

Praktik

For at blive optaget på uddannelsen skal du have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.       

Uddannelsesforløb

På 1. uddannelsesår er der, efter 2 ugers introduktion, i alt 18 ugers ophold på regional erhvervsskole.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold på den regionale erhvervsskole og Bygge- og Anlægsskolen. På 2.-4. år veksles der mellem praktik og i alt 4 brancheskoleophold på hhv. 10, 12, 9 og 9 uger. Svendeprøven afvikles i de to sidste uger af det 4. skoleophold.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 (efter den gamle karakterskala) eller E (efter den nye GGS-skala) i årskarakter og prøvekarakter i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi
  • Folkeskolens 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA (efter de gamle regler)
  • Majoriaq (Piareersarfik) afgangsprøve med bestået karakter 6 (efter den gamle skala) eller E (efter den nye GGS-skala)
  • Indgået en praktikaftale

En ansøger kan, hvis ikke ovennævnte krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg.


 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan finde arbejde som tømrer eller snedker, eller du kan videreuddanne dig til byggetekniker.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl

Eller:

KTI – Sisimiut
Tlf.: +299 86 76 00 / +299 86 30 28
E-mail: si@sanilin.gl