Svejser

Kan du godt lide svejsearbejde?

Uddannelsesnr: 202127

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk
  • Mere info: www.kti.gl 

På svejser-uddannelsen bliver du oplært i at tilskære og sammenføje alle former for metaldele. Det kan være svejseopgaver i meget kraftige pladetykkelser, men svejserne uddannes også til krævende svejseopgaver i tyndplade eller materialer med særlige egenskaber.

Du lærer at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje, samt skære gevind i forskellige metaller.

Du lærer også at svejse og bearbejde materialer med henblik på at producere forskellige dele, og derefter at samle og montere de færdige elementer til f.eks. konstruktionen af et skib.

Øgede kvalitetskrav og kontrolforanstaltninger til svejsninger i industrien har medført, at svejseren skal have certifikat på sin viden og færdigheder, og disse certifikater skal fornyes løbende.

Praktikplads

For at blive optaget på uddannelsen skal du skal have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.       

Uddannelsesforløb                                          

Svejseruddannelsen varer 2½ år, hvoraf 40 uger foregår på skole.

Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger. De 2 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 20 uger.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • En aftale om praktikplads
  • Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 (på 13-trinsskalaen) i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer
    eller
  • Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

En stor del svejsere har job inden for værftsindustrien og tilknyttede virksomheder. Du kan også afhængig af dit speciale videreuddanne dig til produktionsteknolog eller installatør.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl