Smed med specialet VVS-Energitekniker

Interesserer du dig for smedearbejde, og vil du gerne arbejde med at installere og reparere energiteknologi?

Uddannelsesnr: 202126

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk
  • Mere info: www.kti.gl

Som smed arbejder du fortrinsvis med alle former for større og mindre konstruktioner i plade, rør og profiler i varierende tykkelser efter skitser, tegninger og forskellige standarder samt ved anvendelse af forskellige former for fremmedsproget instruktionsmateriale. Smed med specialet, vvs-energitekniker installerer og reparerer du centralvarme-, fjernvarme- og ventilationsanlæg i fx parcelhuse, ejendomskomplekser og fabriksbygninger. Som energitekniker kan du også udføre sanitetsarbejde i fx beboelsesejendomme. Du reparerer afløb og opsætter vaske, wc'er, skylleanlæg m.v. Du installerer også forskellige anlæg til vandbesparelse og anlæg, der udnytter vedvarende energi, fx solenergi. Vvs-energiteknikere etablerer og vedligeholder også bygas- og vandrørledninger og rørledninger til fjernvarme under gader og veje. Energiteknikere arbejder hos gas-, vand- og sanitetsmestre, hos kloakmestre, ved vandværker og elværker, i firmaer der arbejder med vedvarende energi samt i industrivirksomheder. Arbejdet foregår dels på værksteder, dels på byggepladser eller i eksisterende bebyggelser.   

Uddannelsesforløb

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskoles introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolen´ s 1`ste brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Smed med specialet, vvs-energitekniker varer 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole.

1. år 2. år 3. år 4. år
8 12 10 10 10 5

Smedeuddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger. Benævnt H1, H2, H3 og H4.

Adgangskrav og ansøgning

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Såfremt eleven ikke kan finde en praktikplads, kan eleven ansøge om skolepraktik.


 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan alt efter speciale videreuddanne dig til installatør eller maskinmester.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl