Skibsmontor

Interesserer du dig for skibe, og vil du gerne arbejde med at vedligeholde dem?

Uddannelsesnr: 202122

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk
  • Mere info: www.kti.gl

På skibsmontør-uddannelsen lærer du at installere og reparere dieselmotorer, pumper og andet maskineri på skibe. Det kan være hovedmotorer og styremaskiner, eller forskellige hjælpemotorer og hydrauliske systemer.

Du bliver også oplært i at vedligeholde og skifte pumper, sugeudstyr, ankerspil, lastrumsafdækninger og lignende.

Derudover får du de nødvendige forudsætninger for at arbejde med nybygninger og ombygninger. I løbet af uddannelsen lærer du også mange af jern- og metalområdets færdigheder, dvs. bukke og klippe, bore og dreje, samt skære gevind i forskellige materialer.

Praktikplads 

For at blive optaget på uddannelsen skal du skal have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.       

Uddannelsesforløb

Skibsmontøruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • En aftale om praktikplads
  • Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 (på 13-trinsskalaen) i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer
    eller
  • Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan få arbejde som skibsmontør, eller du kan (alt efter speciale) videreuddanne dig til produktionsteknolog eller diplomingeniør.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl