Minesvend

Brænder du for at være med til at udvinde de ressourcer, der gemmer sig i Grønlands undergrund? 

Uddannelsesnr: 212223

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året 
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Sisimiut
  • Mere info: www.kti.gl

Som uddannet minesvend skal du bruge snilde og omtanke i udvinding af råstoffer.

Du lærer om efterforskning af nye udvindingsområder, tunnelbygning i underjordiske miner og brug af maskiner i åbne miner.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen består af 2 år på skole efterfulgt af 2 års prak­tikophold. Det afsluttes med et kort skoleophold, hvor du aflægger svendeprøve.

De første 2 års skoleophold forgår i Sisimiut, hvor du går på Råstofskolen på KTI. Det første år er fælles for de to uddannelser på Råstofskolen. Efter de to år skal du vælge mellem uddannelserne entreprenørmaskinfører eller mine­svend.

I det omfang der er behov for det, vil skolen være behjælpelig med at finde praktikpladser hos skolens kontakter i Grønland og i udlandet.

Adgangskrav og ansøgning                                

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen i en­gelsk, matematik, dansk og fysik, helst med gode karak­terer i engelsk og matematik
  • være fyldt 16 år inden skolen begynder
  • have kørekort*
  • være i god fysisk form

*Hvis du ikke har kørekort, tilbyder vi muligheden for, at du får det in­den du skal i praktik.

 

 

 

  

Fremtidsmuligheder

Du kan blive ansat som minesvend ved virksomheder, der varetager udvinding af råstoffer.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI - Sisimiut

Tlf.: +299 86 76 00 / +299 86 30 28

E-mail: si@sanilin.gl