Marinemotor- og snescooter mekaniker

Kunne du godt tænke dig at arbejde som mekaniker på marinemotorer og snescootere?

Uddannelsesnr: 202215

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk
  • Mere info: www.kti.gl

På marinemotor- og snescooteruddannelsen lærer du selvstændigt at vedligeholde og reparere benzin- og dieseldrevne marinemotorer, påhængsmotorer og snescootere.

Både og snescootere bliver i stigende grad fyldt med teknik, som skal kontrolleres og vedligeholdes. Servostyring, turboladere, elektronisk indsprøjtning og tænding, varmeanlæg – listen vokser.

Praktik

For at blive optaget på uddannelsen skal du have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.       

Uddannelsesforløb

Marine-og snescooter mekanikeruddannelsen varer 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole.

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 (på 13-trinsskalaen) i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer
    eller
  • Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan finde arbejde som marinemotor- og snescootermekaniker, eller du kan (alt efter speciale) videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl