Maler

Kunne du godt tænke dig at arbejde som maler?

Uddannelsesnr: 212311

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Sisimiut
  • Mere info: www.kti.gl 

På maler-uddannelsen bliver du uddannet til at arbejde som bygningsmaler. Bygningsmalerens arbejdsopgaver dækker et bredt område.

Du udlæres i at færdiggøre nye bygninger af enhver art med hensyn til maling, tapetsering samt gulvbelægning. Du kan som uddannet maler også komme til at arbejde med f.eks. vognmaling og skiltemaling.

Praktik

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.

Uddannelsesforløb

På 1. uddannelsesår er der, efter 2 ugers introduktion, i alt 18 ugers ophold på regional erhvervsskole.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold på den regionale erhvervsskole og Bygge- og Anlægsskolen. På 2.-4. år veksles der mellem praktik og i alt 4 brancheskoleophold på hhv. 10, 12, 9 og 9 uger. Svendeprøven afvikles i de to sidste uger af det 4. skoleophold.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve med minimum karakteren 6 (efter den gamle karakterskala) eller E (efter den nye GGS-skala) i årskarakter og prøvekarakter i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi
  • Folkeskolens 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA (efter den gamle skala)
  • Majoriaq (Piareersarfik) afgangsprøve med bestået karakter 6 (efter den gamle skala) eller E (efter den nye GGS-skala)
  • Indgået en praktikaftale.

En ansøger kan, hvis ikke overnnævnte krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg.


 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan finde arbejde som maler eller videreuddanne dig som byggetekniker eller bygningskonstruktør.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Sisimiut
Tlf.: +299 86 76 00 / +299 86 30 28
E-mail: si@sanilin.gl