Klejnsmed (smed)

Interesserer du dig for smedearbejde?

Uddannelsesnr: 202126

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk
  • Mere info: www.kti.gl

På klejnsmed-uddannelsen lærer du at arbejde med alle former for større og mindre konstruktioner i plade, rør og profiler.

Du lærer at arbejde efter skitser, tegninger og forskellige standarder samt efter forskellige former for fremmedsproget instruktionsmateriale.

Du lærer at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller. Du bliver også oplært i at lave installation af produkter hos kunderne.

Praktikplads

For at blive optaget på uddannelsen skal du skal have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.       

Uddannelsesforløb

Smedeuddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er 8 + 12 uger. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er sammenlagt 35 uger.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • En aftale om praktikplads
  • Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 (på 13-trinsskalaen) i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer
    eller
  • Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan få arbejde som klejnsmed inden for industri, transportsektoren, brobygning og skibsbygning, ved såvel nybygninger som reparationsopgaver. Afhængig af dit speciale kan du også videreuddanne dig til produktionsteknolog eller installatør.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl