Automekaniker (personvogn)

Interesserer du dig for reparation af biler, og kunne du godt tænke dig at arbejde som automekaniker?

Uddannelsesnr: 202212

Faktaboks

  • Varighed: 4 år
  • Du kan ansøge om optagelse hele året
  • Økonomi: Lærlingeløn
  • Uddannelsessted: Teknikimik Ilinniarfik (KTI), Nuuk
  • Mere info: www.kti.gl

På automekaniker-uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere benzin- og dieseldrevne køretøjer som påhængsmotorer, personbiler, varebiler og mindre lastbiler.

Dagens biler, der langt fra kun er mekaniske, bliver i stigende grad fyldt med teknik, som skal kontrolleres og vedligeholdes. ABS-bremser, servostyring, bremseforstærkere, turboladere, elektronisk indsprøjtning og tænding, klimaanlæg – listen vokser.

Praktikplads

For at blive optaget på uddannelsen skal du skal have fundet en praktikplads. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men du kan godt kontakte skolen og den lokale erhvervsskole for at få hjælp.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du ansøge om skolepraktik.       

Uddannelsesforløb                 

Automekanikeruddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er 8 + 12 uger.

De 4 skoleperioder på hovedforløbet er sammenlagt på 35 uger.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 (på 13-trinsskalaen) i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer
    eller
  • Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Du kan finde arbejde som automekaniker, eller du kan (alt efter speciale) videreuddanne dig til bilsagkyndig, produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst. Læs mere her.

Kontakt

KTI – Nuuk
Tlf.: +299 34 86 00 / +299 32 20 23
E-mail: jm@jernmetalskole.gl