Ernæringshjælper

Interesserer du dig for mad og ernæring, og vil du gerne hjælpe offentlige institutionskøkkener til at få hverdagen til at køre?

Uddannelsesnr: 232114

Faktaboks

 • Varighed: 1 år og 6 måneder
 • Du kan ansøge om optagelse hele året
 • Økonomi: Lærlingeløn
 • Uddannelsessted: Inuili, Narsaq
 • Mere info: www.inuili.gl

På ernæringshjælper-uddannelsen er samarbejdet i centrum, da arbejdet i køkkenet i høj grad er baseret på teamwork og kommunikation.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen veksler mellem praktik og 3 skoleophold på Inuili.

Adgangskrav og ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

 • Folkeskolens afgangsprøve (FA) med minimum karakteren 6 (efter den gamle karakterskala) eller E (efter den nye GGS-skala) i såvel årskarakter som i prøvekarakter i fagene grønlandsk, dansk og regning/matematik
  eller
 • FA med karaktergennemsnit på 7 (FSA) eller 6 (FSUA) efter de gamle regler
  eller
 • FA under Majoriaq (Piareersarfik): 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.

 

 

 

 

Fremtidsmuligheder

Ernæringshjælpere kan arbejde i alle typer af institutionskøkkener, herunder på plejehjem, i dagsinstitutioner og på hospitaler. Med denne uddannelse kan du også videreuddanne dig til ernæringsassistent.

Økonomi

Du får lærlingeløn under hele uddannelsen. Se mere her.

Kontakt

Inuili
Tlf.: +299 66 13 13
E-mail: Inuili@inuili.com