Jagt- og fiskerikontrolløruddannelse

Uddannelsesnr. 372022

Med udgangspunkt i Grønlands Fiskerilicenskontrols arbejdsområder har kontrolløruddannelsen for Jagt- og fiskerikontrollører til formål at give medarbejderne viden, færdigheder, kompetencer og holdninger, således de på et optimalt fagligt og kvalitativt niveau effektivt kan udføre deres funktioner som jagt- og fiskerikontrollør og myndighedsperson, og medvirke til, at Fiskerilicenskontrollen kan opfylde sine mål og kontrolopgaver. 

Målet med kontrolløruddannelsen - for Jagt- og fiskerikontrollører, er at give deltagerne kendskab til og forståelse for en lang række forhold vedrørende fisk, fiskeri, vildt, fauna og jagtudøvelse, herunder også: 

•     Kendskab til lovgivningen, der regulerer disse områder, 

•     Give hver deltager en grundlæggende viden om det at være myndighedsperson og møde borgerne, samt det at arbejde i grupper/teams og redskaber til konflikthåndtering

•     Sætte deltagerne i stand til at anvende erhvervet viden, færdigheder, holdninger og arbejdsmetoder ved korrekt og selvstændig planlægning, gennemførelse og afrapportering af alle former for kontrol inden for Fiskerilicenskontrollens ansvarsområde.

•     Sikre deltagerne en uddannelse af høj international standart, med et særligt kendskab til dels EU’s standarter for fiskerikontrol, dels de nationer der kontrolmæssigt samarbejdes med.