Lovgivning

Inatsisartut lov:

Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet (præcisering af regnskabsbestemmelser m.v.)

Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte

Inatsisartut forordning:

Landstingsforordning nr. 7 af 11. november 2000 om søfartsuddannelser

Ændringsforordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer)

Landstingsforordning nr. 11 af 18. december 2003 om ændring af Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (Konsekvensændringer vedrørende praktikstøtte)

Selvstyrets bekendtgørelser:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. juni 2013 om pædagogikum for faglærere ved branche- og erhvervsskolerne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 9. maj 2016 om voksenuddannelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. april 2008 om Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009 om uddannelsesplaner for de erhvervsmæssige uddannelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 23. december 2010 om honorering af og udgiftsgodtgørelse til brancheskolernes bestyrelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 23. december 2010 om resultatkontrakter for brancheskolerne

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 5. november 1998 om styrelsen af brancheskolerne